جرم ریختنی LCC

همانگونه که از نام این گروه محصولات مشخص است . مقدار سیمان ترکیبات این محصولات به منظور افزایش کیفیت و افزایش نسوزندگی کاهش میابد و در حدود ۵-۷% می باشد . کنترل دقیق دانه بندی این گروه از جرم های ریختنی کمک می کند تا با مقدار اندک آب بتوان آنها را اجرا نمود که این امر به افزایش استحکام مکانیکی و نسوزندگی تحت بار این جرم ها کمک می کند . در هنگام استفاده از این محصولات حتماً باید به میزان آب مورد استفاده توجه کرد و از میکسر های مخصوص استفاده نمود

انواع جرم های تولیدی این گروه عبارتند از

PASAR CAST 55L

PASAR CAST 65L

PASAR CAST 75L

PASAR CAST 85L

PASAR CAST 90L

PASAR CAST 95L