جرم ریختنی MCC

این نوع جرم حاوی سیمان به مقدار ۱۵-۱۰% می باشد ، اختلاط و نصب آن آسان می باشد . این محصولات استحکام مکانیکی بالا و مقاومت به شوک حرارتی مطلوبی دارند

این محصولات عبارتند از :

PASAR CAST 55

PASAR CAST 65

PASAR CAST 75

PASAR CAST 85

PASAR CAST 90

PASAR CAST 95

PASAR CAST 55