جرم مقاوم به خوردگی قلیایی

شرکت مواد نسوز پاسارگاد
سیمان

در بسیاری از صنایع و کارخانجات همچون سیمان ، پتروشیمی ، کوره های زباله سوز و … تخریب جرم به واسطه خوردگی قلیایی ها رخ میدهد که ناشی از واکنش ترکیبات گداز آور قلیایی نظیر Na2O, K2O با ترکیبات جرم است و باعث تشکیل ترکیبات با نقطه ذوب پایین تر میشود . ساختار این نوع جرم ها به گونه ایی است که می تواند از نفوذ این ترکیبات مخرب جلوگیری کند و از ذوب شدگی و تخریب ممانعت به عمل می آورد