پتروشیمی

نسوز

شرکت مواد نسوز پاسارگاد انواع آجر های عایق حرارتی ، جرم های دیرگداز را برای مصرف در بخش های مختلف صنایع شیمیایی تولید میکند. یکی از مهمترین عوامل مخرب دیرگداز های مصرف شده در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ، وجود شرایط احیایی ، رسوب کربن و شوک حرارتی است که ما در تولید محصولات مربوط به این صنایع حداکثر تلاش خود را در جهت کاهش این اثرات مخرب انجام داده ایم .

از دیگر فعالیت های این مجموعه در این صنعت تولید و اجرای پوشش های مقاوم به مواد شیمایی و پوشش های ضد اسید میباشد که برای تهیه آستر انواع مخازن و برج ها و نیز پوشش کف سالن ها استفاده می شود از جمله تولیدات این بخش کاشی و آجر ضد اسید ، انواع ملات های سیلیکاتی ، فورانی و اپوکسی است.

در کنار تولید پوشش های ضد اسید این مجموعه انواع پکینگ های سرامیکی مورد مصرف در برج های تقطیر و جذب را نیز تولید میکند از جمله پکینگ های استوانه ایی ، صلیبی ، زین اسبی و لانه زنبوری