ملات ضد اسید اپوکسی

EPOXYMOR یک ملات ضد اسید چهار جزئی بر پایه رزین اپوکسی می باشد و چسبندگی بسیار خوبی بین کاشی /آجر ضد اسید و بتون و سایر سطوح ایجاد نماید . این ملات درمقابل بسیاری از محیط های شیمیایی خورنده مقاوم است.

با توجه به میزان جذب بسیار پایین و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خوب ملات های اپوکسی ، این ملات می تواند در لاینینگ های آجر یا کاشی ضد اسید برای تهیه پوشش کف سالن ها ، پوشش مخازن ذخیره سازی و راکتور ها در صنایع شیمیایی، مواد غذایی ، آب و فاظلاب و لبنیات استفاده شود.