ملات فسفات باند

ملات فسفات باند یک ملات آلومین بالا و هوا سخت می باشد (در دمای پایین و در حین خشک شدن به استحکام مطلوب می رسد) این ملات در شرایط ویژه ایی مورد استفاده قرار گیرد و در شرایطی که درکنار استحکام بالا در دمای پایین و دمای بالا نیاز به مقاومت دمایی نیز میباشد از این مواد استفاده شود . از این ماده به عنوان یک پوشش نسوز نیز میتوان استفاده نمود