ملات ها و پوشان ها

اتصال آجر های نسوز در کوره های صنعتی از ملات های نسوز استفاده شود . ملات درزها را پر کرده ، آجر ها را به یکدیگر متصل میکند و از درز ها در برابر هجوم سرباره و مذاب محافظت میکند و از انتقال حرارت به پشت لایه جلوگیری میکند . ملات ها ی دیر گداز به دو دسته ملات های گرما سخت و ملات های هوا سخت تقسیم می شوند که بسته به نوع شرایط کارکرد از هر یک از این نوع ملات ها میتوان استفاده نمود.

گروه دیگری از این مواد به صورت پوشش بر روی دیرگداز طراحی شده است که معمولاً دارای مقاومت حرارتی و خوردگی بالایی هستند نظیر پوشش کویل مسی کوره های القایی