نیروگاه های حرارتی

نسوز

مونولیتیک های تولیدی شرکت مواد نسوز پاسارگاد در بسیاری از بخش های صنایع حرارتی از جمله دیگ های بخار و بویلر ها استفاده شود . همچنین از دیگر تولیدات مجموعه مربوط به این صنایع ، تولید کاشی و آجر ضد اسید ، انواع ملات های و سیمان های ضد اسید و اجرای پوشش های ضد اسید مطابق با آخرین استاندارد ها می باشد