کوره های پیش گرم

کوره پیش گرم

شرکت مواد نسوز پاسارگد تولید کننده مواد نسوز مورد مصرف در بخش های مختلف کوره های پیش گرم پوشری صنایع نورد نظیر عایق دیواره ، جرم نسوز ریختنی سبک و سنگین سقف کوره ، بلوک مشعل و … می باشد . همچنین این مجموعه در  زمینه طراحی و ساخت و تعمیرات این نوع کوره ها فعالیت داشته است.