آجر نسوز عایق حرارت

شرکت آجرعایق حرارت

آجر های نسوز عایق حرارت یا آجرهای نسوز سبک محصولاتی هستند که برای دیواره نسوز در کوره ها و سایر دستگاه های حرارتی بکار گرفته می شوند . که هدف استفاده از آن کاهش اتلاف حرارت می باشد . هدایت حرارتی کم و ظرفیت حرارتی پایین آنها برای دستیابی به این هدف بکار گرفته میشود . که این خصوصیات وابسته به میزان تخلخل و اندازه تخلخل در قطعات میباشد . شرکت مواد نسوز پاسارگاد این نوع آجرهای نسوز را در دو گروه ۱۲۶۰ و ۱۴۳۰ درجه سانتیگراد تولید میکند.