ریخته گری پیوسته

ریخته گری پیوسته

شرکت مواد نسوز پاسارگاد تولید کننده بخش نسوز مورد مصرف در تاندیش می باشد همچون بردهای نسوز تاندیش (گارنکس) جرم ریختنی لایه محافظ ، جرم کوبیدنی اطراف ول بلوک ، ملات سبز جهت اتصلات نازل زیرکونیایی تاندیش. اخیراً استفاده از بردهای نسوز تاندیش جایگزین استفاده از جرم روکش تاندیش شده است که این به آن علت است که بردها (گارنکس) از نظر هزینه و زمان اجرا نسبت به جرم  روکش تاندیش بسیار کمتر است و از طرف دیگر برد تاندیش دیگر نیاز به عملیات پیش گرم ندارد و مستقیماٌ زیر ذوب قرار می گیرد.