صفحات نسوز تاندیش (گارنکس)

برد تاندیش

شرکت مواد نسوز پاسارگاد تولید کننده بهترین گرید برد نسوز تاندیش (گارنکس) می باشد . گارنکس به عنوان لاینینگ داخلی تاندیش در ریخته گری پیوسته  (CCM) استفاده شود . محصول تولیدی شرکت مواد نسوز پاسارگاد به کاهش اتلاف حرارت در تاندیش کمک می کند و از تخریب نسوز های تاندیش جلوگیری میکند این محصولات قابلیت ذوب ریزی برای ۸ مرحله (sequence) را دارند ، مهمترین ویژگی این محصول عدم نیاز به گرم کردن اولیه تاندیش ( در نمونه ها پلاستر تاندیش نیاز است) و فقط گرم کردن ۱۵-۲۰ دقیقه نازل کافی است . به همراه این محصول به تعداد مورد نیاز قطعات اتصال گارنکس و نازل تاندیش ( قطعه گلدانی شکل) و خمیر مورد نیاز جهت اتصال قطعات نیز برای مشتریان ارسال می شود