صنایع آلومینیوم

نسوز

شرکت مواد نسوز پاسارگاد انواع نسوزها بخصوص جرم های مورد مصرف در صنعت آلومینیوم را تولید مینماید . از جمله کوره پخت آند ، سلول های احیاء ، ریخته گری و ذوب آلومینیوم . مهمترین محصولات این زمینه جرم های مقاوم به خوردگی آلومینوم و ملات های فسفات باند است . همچنین این مجموعه در زمینه تولید داخلی خمیر کربنی سرد سلول های احیا فعالیت گسترده ایی انجام داده است.