کوره القایی

نسوز کوره القایی

شرکت مواد نسوز پاسارگاد تولید کننده انواع مواد نسوز مورد مصرف در کوره های القایی بدون هسته می باشد ، نظیر جرم کوبیدنی اسیدی بدنه اصلی کوره جهت ذوب فولاد و چدن ، جرم های ریختنی سنگ بالا و پایین کوره و مجرای تخلیه مذاب . همچنین برای محافظت کویل های مسی کوره های القایی از گروت کویل استفاده شود