کویل گروت

کویل گروت

کویل گروت یا جرم بوبین یک پوشان هوا سخت می باشد که به منظور پوشش کویل کوره های القایی در برابر آسیب های احتمالی و نشت مذاب به کویل های مسی استفاده می شود. این محصول کاملا مطابق با نمونه های خارجی می باشد و از بهترین گرید مواد اولیه نسوز استفاده شود . از حیث اجرا نیز قابلیت اجرای بسیار مناسبی دارد و به راحتی بر روی سطوح عمودی قابل اجرا است