مدیران

سعید نظری

سوابق : فوق دیپلم سرامیک – بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در زمینه تولید مواد نسوز و طراحی و ساخت کوره های صنعتی

سمت : مدیر عامل

 

وحید نظری

سوابق : دیپلم – بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه تولید مواد نسوز و طراحی و ساخت کوره های صنعتی

سمت : رئیس هیئت مدیره  و مدیر کارخانه

 

آرش نظری 

سوابق : کارشناس ارشد سرامیک – ۱۰ سال فعالیت در زمینه تولید و فروش مواد نسوز 
سمت : مهندسی فروش 

 

سودابه جمشیدی
سوابق: کارشناس ارشد سرامیک – ۴ سال فعالیت در ازمایشگاه نسوز 
سمت : مدیر آزمایشگاه 

 

امین پیرزاده 

سوابق: کارشناس جسابداری 

سمت : مدیر واحد مالی