پکینگ استوانه صلیبی

پکینگ سرامیکی مواد نسوز پاسارگاد کراس پارتیشن رینگ استوانه صلیبی

در پکینگ سرامیکی استوانه صلیبی (Cross Partition Ring) تولیدی شرکت مواد نسوز پاسارگاد ، دو تیغه عمود بر هم فضای داخل حلقه را به چهار بخش تقسیم کرده است . این پرکن در اندازه های ۳ تا ۶ اینچ و از جنس سرامیکی ساخته شده که به صورت منظم در برج چیده میشود . از این نوع پرکن در بخش های پایین بستر و روی نگهدارنده پرکن ها استفاده میشود که هم نقش توزیع کننده گاز را داشته و هم فشار کمی در برج ایجاد میکنند و مایع از بین آن ها به صورت عمودی حرکت می کند و جریان افقی روی سطح وجود ندارد 

TypeSize - inchSize - mm  Approximate Number per cubic meterApproximate Kg per cubic meterSpecific Surface (m2/m3)
Cross Partition Rings1 ½38×38×41450066183
250×50×55800700132
376×76×92610750127
4101×101×11100572097