ملات فوران

ملات ضد اسید

FURANMOR یک ملات دو جزئی بر پایه رزین فورانی است که گیرش آن به واسطه یک واکنش شیمیایی صورت میپذیرد . این ملات یک ساختار نفوذ ناپذیر دارد و مقاوم به خوردگی شیمیایی طیف گسترده ایی از مواد شامل اسیدهای قوی ، بازها ، روغن ها و حلال ها می باشد و در عین حال از مقاومت تا دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد برخوردار است . همچنین از نوع خاصی از ملات فورانی به نام FURANMOR-C جهت استفاده در مقابل اسید هیدروفلئوریدریک ، نمک های فلئوریدی و قلیایی های قوی در دمای بالا به کار می رود.

FURANMOR جهت اتصال آجر و کاشی ضد اسید در لاینینگ هایی که بیشترین حد مقاومت شیمیایی نیاز است به کار می رود به عنوان مثال نیروگاه های حرارتی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع فولاد ، تولید کود ، مواد شیمیایی ، مواد غذایی و دارویی درقسمت هایی نظیر پوشش کف ، مخازن و راکتور ها به کار می رود

اجرای لاینینگ ضد اسید در تانک اسید شویی خط تولید ورق گالوانیزه  اجرا با آجر ضد اسید و ملات فوران


مقاومت شیمیایی ملات فوران در مقابل محیط های مختلف :

RESISTANTCHEMICAL AGENT
+ACETIC ACID, 10%
+ACETIC ACID, 50%
+ACETIC ACID, 96%
+ACETONE 10%
+ACETONE 100%
+AMMONIA,SOLUTION 10%
+AMMONIA,SOLUTION 25%
+ANILINE 1%
+ANILINE 100%
+BENZENE
+CALCIUM HYDROXIDE
+ETHANOL 96%
+GLYCOL
+HYDROCHLORIC ACID, to 25%
+HYDROCHLORIC ACID, to 36%
(+)HYDROFLUORIC ACID, to 20%
(+)HYDROFLUORIC ACID, to 50%
(+)HYDROFLUORIC ACID, to 70%
+METHANOL
+METHYLACETATE
+NITRIC ACID, 5%
+PRTROLIUM
+PHOSPHORIC ACID, to 85%
+POTASSIUM HYDROXIDE,
+POTASSIUM HYDROXIDE, to 25%
+POTASSIUM HYDROXIDE, to 50%
+SODIUM CHLORIDE
+SODIUM HYDROXIDE, to 05%
+SODIUM HYDROXIDE, to 10%
+SODIUM HYDROXIDE, to 15%
+SODIUM HYDROXIDE, to 25%
+SODIUM HYDROXIDE, to 50%
(+)SODIUM HYPOCHLORITE,to2%
-SODIUM HYPOCHLORITE, to 12.5%
+SULFUR DIOXIDE
+SULFURIC ACID, to 25%
(+)SULFURIC ACID, to 60%
(+)SULFURIC ACID, to 70%
-SULFURIC ACID, to 98%
+TOLUENE
+TRICHLOROETHYLENE
+XYLENE

پیوند های مرتبط :

ملات ضد اسید سیلیکاتی

ملات ضد اسید اپوکسی

 


نحوه اجرای ملات فوران 

 

پروژه نصب آجر ضد اسید با استفاده از ملات فورانی توسط شرکت مواد نسوز پاسارگاد