بتن نسوز

شرکت مواد نسوز پاسارگاد - جرم نسوز

شرکت مواد نسوز پاسارگاد تولید کننده طیف وسیعی از بتون نسوز ( جرم های نسوز) میباشد . بتون دیرگداز ترکیبات دیرگدازی میباشند که همچون بتون های ساختمانی با آب ترکیب شده و سپس سخت میشوند و انواع آن شامل پاشیدنی ، ریختنی و ویبره شونده و متخلخل می باشد که شامل فاز بستر سخت بر پاسه ترکیبات سیمانی میباشد و به صورت فراگیر به منظور جای گذاری در مواضعی که در آنها بتوانند ریخته ، ویبره ، کوبیده و یا پاشیده شوند و خواص طراحی خود را نیز حفظ کنند به کار برده میشوند . این بتون ها وابستگی زیادی به نسبت آب اختلاط دارند هر چه آب دربتون افزایش یابد ، کارپذیری آن بیشتر و استحکام آن کمتر میشود . استحکام بتون نسوز در دمای ۱۰۰۰-۱۱۰۰ به دلیل دهیدارته شدن فاز های کلسیم آلومینا کاهش یابد

برای کسب اطلاعت بیشتر در این خصوص لطفا به بخش جرم نسوز مراجعه نمایید ، همچنین در خصوص نحوه اجرا و استفاده از بتون نسوز میتوان به راهنمای اجرای جرم نسوز ریختنی مراجعه نمایید .

انواع بتون نسوز شرکت مواد نسوز پاسارگاد شامل :
 

جرم های ریختنی MCC

جرم های ریختنی LCC

جرم های ریختنی عایق حرارت

جرم های مقاوم به خوردگی قلیایی

جرم های مقاوم به مذاب آلومینیوم