کوره های صنعتی

بخش زیادی از فرایند های صنعتی تحت دمایی بالاتر از دمای محیط انجام میشود و به همین دلیل در بسیاری از فرایند های تولید نیازمند بهره گیری از کوره ها هستیم ، کوره ها در انواع فرایند های استخراج ، تولید و شکل دهی انواع فلزات به کار میروند ، در بسیاری از فرایند های شیمیایی و پتروشمی نیز بخشی از فرایند تولید محصول در کوره ها رخ میدهد و نقش مهم کوره ها در فرایند تولید در اغلب کارخانه ها کوره را به عنوان قلب کارخانه یاد میکنند .

شرکت مواد نسوز پاسارگاد سازند انواع کوره های شاتل ، کوره های تونلی ، کوره های صنایع چینی و سرامیک ، کوره های عملیات حرارتی ، کوره های زباله سوز ، کوره های سوخت گوگرد ، کوره های کف گرد و کوره های اجر و آچر نما  میباشد 

این شرکت در ساخت کوره ها از مشعل های مخصوص ساخت خود شرکت استفاده میکند و در ساخت مشعل ها تمامی نکات فنی از جمله جرقه زن ، پیلوت و چشم استفاده میکند تا کوره با کمترین مشکل بتواند کار کند 


مطالب مرتبط

کوره شاتل 

کوره منهایم